Licznik wizyt:
 
Statut
 
 
STATUT ZWIĄZKU
 
STATUT
KRAJOWEGO ZWIĄZKU EMERYTÓW I RENCISTÓW
SŁUŻBY WIĘZIENNEJI. Postanowienia ogólne    

II. Cele i zadania   

III. Sposoby realizacji zadań   

IV. Członkowie Związku   

V. Prawa i obowiązki członka Związku   

VI. Struktura i organizacja Związku   

VII. Organy Kontrolne Związku   

VIII. Majątek Związku   

IX. Rozwiązanie Związku   

X. Postanowienia końcowe   
Sulejów, 5 czerwiec 2018 r.

 
Opublikowano: 2009-05-14 @ 21:17 Komentarze (0)
Copyright 2008-2020 Agencja AgatArt - Adam Owczarek