Licznik wizyt:
 
Ważne dla nas
 
 
Zwolnienie z opłat RTV
 
W załączeniu przesyłam do rozpropagowania dokumenty dotyczące możliwości zwolnienia z opłat abonamentowych RTV. Procedura uzyskania zwolnienia jest łatwa i prosta. Trzeba na najbliższej placówce pocztowej Poczty Polskiej SA, legitymując się dowodem osobistym, złożyć oświadczenie /wzór
oświadczenia w załączeniu/ i kopię decyzji emerytalnej. To ważne, szczególnie dla koleżanek i kolegów którzy ukończyli 60 lat oraz mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym, ogłaszanego przez Prezesa GUS, czyli aktualnie kwoty 2023,60 złotych
brutto. Wysokość tej kwoty wynika z ostatniego komunikatu Prezesa GUS z 9 lutego 2017 roku. Wszystkie emerytury i Kolejny komunikat Prezesa GUS w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2017 roku będzie
opublikowany najprawdopodobniej 9 lutego 2018 roku, a zatem z dniem 1 marca 2018 kolejne osoby będą mogły skorzystać ze zwolnienia od opłat abonamentowych.
renty równe i niższe od kwoty 2023,60 złotych brutto kwalifikują do zwolnienia z opłat abonamentowych.
Z pozdrowieniami!

Prezes ZG SEiRP Antoni Duda

 
Opublikowano: 2017-11-28 @ 08:26 Komentarze (0)
 
Informator
 
w załączeniu Informator Kancelarii Prawnej o zasadach odwołania się od decyzji zmniejszenia zaopatrzenia emerytalnego, wynikającego z Ustawy dezubekizacyjnej na stronie: do pobrania/pisma/fssm informator_a.karnicka

 
Opublikowano: 2017-04-21 @ 10:46 Komentarze (0)
 
Pismo Podsekretarza Stanu MS
 
Pismo dotyczy wykonywania zawodu pracownika ochrony osób i mienia przez funkcjonariuszy-emerytów SW bez konieczności zdawania egzaminów.

 
Opublikowano: 2015-11-10 @ 10:16 Komentarze (0)
 
Wypoczynek w Ośrodkach Wojskowych
 
Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen Jacek Włodarski
podpisał porozumienie z Kwatermistrzem Wojska Polskiego. Emeryci SW mogą korzystać z wczasów w ośrodkach wojskowych w takiej samej cenie, jaka jest podana w ofercie "MON - DLA EMERYTÓW WOJSKOWYCH",
szczegóły: www.rewita.pl

 
Opublikowano: 2014-08-06 @ 10:38 Komentarze (0)
 
Legitymacje rodzinne
 
Poseł A. Ostrowski wystosował pismo do Pani Marszałek Ewy Kopacz w sprawie wydawania legitymacji rencisty przez osoby pobierające rentę rodzinną.

więcej >>
Opublikowano: 2014-08-04 @ 08:17 Komentarze (0)
 
Wypłata Swiadczeń Emerytalnych
 
W związku z licznymi telefonami, dotyczącymi wypłaty świadczeń w maju br., przypominamy, że realizacja wypłat świadczeń jest dokonywana przez Biuro Emerytalne do 5 dnia każdego miesiąca, za który świadczenie przysługuje. Informacja ta zawarta jest również w przesłanej przez Biuro indywidualnej "Decyzji emerytalnej".

Biuro ZG

 
Opublikowano: 2014-06-03 @ 12:24 Komentarze (0)
Copyright 2008-2019 Agencja AgatArt - Adam Owczarek