ul. Smutna 21, 91-729 Łódź
42 675 02 80
kzeirsw@sw.gov.pl

Kategoria: Ważne dla nas

Krajowy związek emerytów i rencistów służby więziennej

Polski Ład 2022 – opodatkowanie

Do najistotniejszych zmian wprowadzonych w drodze ustawy z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2021 r, poz. 2105) można zaliczyć: 1. podwyższenie kwoty wolnej od podatku dochodowego od osób fizycznych do 30 000…
Czytaj dalej

Odpowiedź BE SW na zapytanie

Poniżej zamieszczamy odpowiedź BE SW na zapytanie dotyczące zasad ustalenia prawa oraz wysokości emerytury dla funkcjonariusza zwolnionego ze Służby Więziennej.

Uroczystości nadania Sztandaru

„Biorąc go do rąk, całując jego skraj, staję się częścią całości. Będę go chronił, będę go strzegł – nasza to chwila !”   4. października 2021 r. odbyła się uroczystość nadania Sztandaru Krajowemu Związkowi Emerytów i Rencistów SW. W tym ważnym dla nas dniu byli obecni przedstawiciele kół terenowych z całej Polski oraz zaproszeni goście,…
Czytaj dalej

Info BE SW

Informacja w sprawie dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnegowypłaconego przez dwa organy emerytalno-rentowe W związku z zakończeniem procesu wysyłki decyzji o ustaleniu wysokości i wypłacie dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego w 2021 roku przypominam o uprawnieniu wynikającym z przepisu art. 3 ustawy z dnia 9 stycznia 2020 roku o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów (Dz.…
Czytaj dalej

Info z BE SW

Informuję, że w dniu 20 maja 2021 roku na rachunki bankowe jednostek organizacyjnych więziennictwa zostaną przekazane środki tytułem odpisu na Fundusz Socjalny Emerytów i Rencistów Służby Więziennej oraz członków ich rodzin Główny Księgowy Biura Emerytalnego Służby Więziennej Załącznik do tej informacji – o osobach uprawnionych do korzystania z FS EiR SW – zostanie w najbliższym czasie…
Czytaj dalej

Informacja z BE SW

Informujemy, że Biuro Emerytalne Służby Więziennej  29 kwietnia br. rozpoczęło wysyłkę decyzji o waloryzacji świadczeń oraz o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym w 2021 roku. W tym roku, ze względu na fakt, że omawiane dokumenty będą wysyłane łącznie, ich ekspedycja realizowana będzie sukcesywnie. W związku z opisaną zmianą sposobu organizacji wysyłki korespondencja zostanie doręczona odbiorcom w różnym czasie. Biorąc po uwagę powyższe a także utrudnienia związane…
Czytaj dalej

13 i 14 emerytura/renta w 2021 r.

Informacja w sprawie dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów w 2021 roku. Ustawa o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów określa warunki nabycia przez osoby uprawnione prawa do corocznego dodatkowego świadczenia pieniężnego, zwanego potocznie trzynastą emeryturą, w wysokości najniższej emerytury, obowiązującej od 1 marca danego roku (w 2021 roku jest to…
Czytaj dalej

1% podatku

Na stronie Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych znajduje się apel Przewodniczącego Zarządu o wsparcie finansowe w postaci 1% podatku dochodowego za 2020 rok na rzecz Federacji. Połowa zebranych w ten sposób funduszy zostanie przeznaczona na wsparcie potrzebujących emerytów/rencistów, wskazanych przez członków Federacji. Więcej na stronie: www.fssm.pl

APEL COVID – owy

Cały świat, w tym nasz kraj i społeczeństwo, znalazły się w zwrotnym momencie historii – we wszystkie społeczności uderzyła pandemia koronowirusa. Nikt nie był w stanie jej przewidzieć, ani nikt nie potrafi jednoznacznie wskazać kiedy i jak będziemy mogli wrócić do normalnego życia – zwykłego, codziennego funkcjonowania. Wszyscy mierzymy się z ograniczeniami, starając się przetrwać…
Czytaj dalej