ul. Smutna 21, 91-729 Łódź
42 675 02 80
kzeirsw@sw.gov.pl

Kategoria: Ważne dla nas

Krajowy związek emerytów i rencistów służby więziennej

Info BE SW

Informacja w sprawie dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnegowypłaconego przez dwa organy emerytalno-rentowe W związku z zakończeniem procesu wysyłki decyzji o ustaleniu wysokości i wypłacie dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego w 2021 roku przypominam o uprawnieniu wynikającym z przepisu art. 3 ustawy z dnia 9 stycznia 2020 roku o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów (Dz.…
Czytaj dalej

Info z BE SW

Informuję, że w dniu 20 maja 2021 roku na rachunki bankowe jednostek organizacyjnych więziennictwa zostaną przekazane środki tytułem odpisu na Fundusz Socjalny Emerytów i Rencistów Służby Więziennej oraz członków ich rodzin Główny Księgowy Biura Emerytalnego Służby Więziennej Załącznik do tej informacji – o osobach uprawnionych do korzystania z FS EiR SW – zostanie w najbliższym czasie…
Czytaj dalej

Informacja z BE SW

Informujemy, że Biuro Emerytalne Służby Więziennej  29 kwietnia br. rozpoczęło wysyłkę decyzji o waloryzacji świadczeń oraz o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym w 2021 roku. W tym roku, ze względu na fakt, że omawiane dokumenty będą wysyłane łącznie, ich ekspedycja realizowana będzie sukcesywnie. W związku z opisaną zmianą sposobu organizacji wysyłki korespondencja zostanie doręczona odbiorcom w różnym czasie. Biorąc po uwagę powyższe a także utrudnienia związane…
Czytaj dalej

13 i 14 emerytura/renta w 2021 r.

Informacja w sprawie dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów w 2021 roku. Ustawa o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów określa warunki nabycia przez osoby uprawnione prawa do corocznego dodatkowego świadczenia pieniężnego, zwanego potocznie trzynastą emeryturą, w wysokości najniższej emerytury, obowiązującej od 1 marca danego roku (w 2021 roku jest to…
Czytaj dalej

1% podatku

Na stronie Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych znajduje się apel Przewodniczącego Zarządu o wsparcie finansowe w postaci 1% podatku dochodowego za 2020 rok na rzecz Federacji. Połowa zebranych w ten sposób funduszy zostanie przeznaczona na wsparcie potrzebujących emerytów/rencistów, wskazanych przez członków Federacji. Więcej na stronie: www.fssm.pl

APEL COVID – owy

Cały świat, w tym nasz kraj i społeczeństwo, znalazły się w zwrotnym momencie historii – we wszystkie społeczności uderzyła pandemia koronowirusa. Nikt nie był w stanie jej przewidzieć, ani nikt nie potrafi jednoznacznie wskazać kiedy i jak będziemy mogli wrócić do normalnego życia – zwykłego, codziennego funkcjonowania. Wszyscy mierzymy się z ograniczeniami, starając się przetrwać…
Czytaj dalej

Inauguracja Akademii Seniora

Z przyjemnością informujemy, iż niebawem rusza projekt edukacyjny Akademia Seniorów RetroCafe, którego beneficjentami są emerytowani funkcjonariusze z naszego Związku. To jedna z flagowych inicjatyw Międzysektorowego Partnerstwa “Panoptikum” i część programu wdrożeniowego, którego  głównymi odbiorcami są nasi emeryci.   W związku z obecną sytuacją epidemiczną zajęcia zostały zaplanowane w formie e-learningu. Edukacja zdalna to innowacyjne rozwiązanie dla…
Czytaj dalej

Wywiad z Przewodniczącym FSSM RP

Ukazał się wywiad ze Zdzisławem Czarneckim, przewodniczącym FSSM RP zarejestrowanym 19.06.2020 roku w Warszawie, będący częścią I z cyklu wywiadów, w których bohaterami są emeryci służb mundurowych. Adres strony: http://blitz.studio/2020/11/08/polityka -w-mundurze

Apel Generałów

Na stronie Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych znajduje się Apel Generałów i Admirałów Rzeczpospolitej Polskiej, podpisany przez 74 Generałów Wojska Polskiego, 63 Generałów Policji, 34 Generałów Państwowej Straży Pożarnej, 7 Generałów Biura Ochrony Rządu, 10 Generałów Służb Specjalnych, 16 Generałów i Admirałów Straży Granicznej oraz 6 Generałów Służby Więziennej, wyrażający niepokój związany z rozwojem aktualnej sytuacji…
Czytaj dalej