ul. Smutna 21, 91-729 Łódź
42 675 02 80
kzeirsw@sw.gov.pl

Kategoria: Z życia kół

Krajowy związek emerytów i rencistów służby więziennej

I Konferencja Przewodniczących Kół Terenowych

W dniach 5-7. października br. w Toporni k/ Przysuchej odbyła się I Konferencja Przewodniczących Kół Terenowych KZEIRSW, w której wzięli udział przedstawiciele kół terenowych z całej Polski. Celem spotkania była wymiana doświadczeń i dobrych praktyk, jak również wyznaczenie celów, określenie strategii i omówienie kierunków działań Związku. W trakcie obrad sformułowane zostały plany na najbliższą przyszłość,…
Czytaj dalej

Biała Sobota w Łodzi

DYREKTOR WOJSKOWEJ SPECJALISTYCZNEJ PRZYCHODNI LEKARSKIEJ w Łodzi oraz PREZES STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ TRADYCJI WOJSKOWEJ AKADEMII MEDYCZNEJ i WOJSKOWEJ SŁUŻBY ZDROWIAZ A P R A S Z A J Ąna „B I A Ł Ą S O B O T Ę” 2018 EMERYTÓW i RENCISTÓW WOJSKOWYCH ORAZ CZŁONKÓW ORGANIZACJI SKUPIONYCH W FEDERACJI STOWARZYSZEŃ SŁUŻB MUNDUROWYCH RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ…
Czytaj dalej

Zawody Strzeleckie w Słupsku

XI Turniej Strzelecki Stowarzyszeń Służb Mundurowych.W sobotę, 19 października 2019 roku Zarząd Koła Terenowego Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej przy Areszcie Śledczym w Słupsku, zorganizował kolejny „XI Turniej Strzelecki Emerytów Służb Mundurowych”. Uczestnicy walczyli o puchar Przewodniczącego Koła Terenowego KZEiRSW przy Areszcie Śledczym w Słupsku. W Turnieju uczestniczyły przede wszystkim zespoły reprezentujące związki i…
Czytaj dalej

Spartakiada w Czarnem

W dniu 28.09.2019r. koło terenowe przy ZK. w Czarnem zorganizowało V jubileuszową Okręgową Spartakiadę Sportową. W zawodach uczestniczyło 6 drużyn z: AS Złotów, ZK. Szczecinek, AŚ Słupsk, przedstawiciele Słupskiego Porozumienia Stowarzyszenia Służb Mundurowych. Odbyło się sześć konkurencji: 1. strzelanie s kbks, pistoletu pneumatycznego, wędkarstwo, dmuchawka i rzutki. Najwięcejzamieszania i emocji wzbudziła konkurencja strzelanie do puszek…
Czytaj dalej

Koledzy z Czarnego w Polskiej Szkole

KZEiR Koło Terenowe przy ZK w Czarnem w terminie 16.09-21.09.2019r. zorganizowało wycieczkę na Litwę, Kłajpeda – Palanga – Wilno i Miedniki Królewskie. Ta miejscowość dla naszych emerytów jest szczególną gdyż za każdym razem kiedy jedziemy na Litwę w planie wycieczki , jest Polska szkoła na Litwie. Podczas odwiedzin dzieci zawsze zostają obdarowane różnymi prezentami. Wspierała…
Czytaj dalej

Emeryci z Żytkowic

W dniach 1-6 lipca 2019 r. 50-osobowa grupa emerytów i osób uprawnionych z Zakładu Karnego w Żytkowicach uczestniczyła w wycieczce na Podlasie i do Grodna. Bogaty program krajoznawczy, dobra pogoda kompetentni przewodnicy przyczynili się do poznania wielowyznaniowej społeczności kultury podlaskiej i białoruskiej, gdzie przeplatały się i przeplatają religie katolicka, prawosławna, muzułmańska i judaizm. Ciekawie i…
Czytaj dalej

Spotkanie w Płocku

Dnia 24.05.br. odbyło się coroczne spotkanie emerytów i rencistów z ZK w Płocku. Na zaproszenie Zarządu Koła uczestniczyli w nim pracownicy Biura ZG. W czasie spotkania przedstawiono sprawozdanie z rocznej działalności, wyniki kontroli rewizyjnej oraz omówiono istotne problemy i zamierzenia pracy Koła.Pracownicy Biura przekazali informacje na temat kierunków prac Związku w zakresie współpracy z Uczelniami,…
Czytaj dalej

Zgłoszenia kandydatur do OKW

W związku ze zbliżającymi się wyborami do Rad Osiedli, które odbędą się 7 kwietnia rozpoczęto procedurę zgłoszeń do Obwodowych Komisji Wyborczych. Zainteresowani uzyskają informację pod nr. telefonu 42 636 60 44Wynagrodzenie:290 zł przewodniczący komisji260 zł zca przewodniczącego240 zł członek komisji Wykaz numerów OKW: https://bip.uml.lodz.pl/files/public/dla_mieszkanca/Wykaz_numerow_i_siedzib_obwodowych_komisji.pdf inf. Biuro ZG

Spotkanie w COSSW

W dniu 1 lutego 2019 r. na terenie Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej, odbyło się spotkanie byłych Komendantów COSSW: płk Danuty Kalaman, płk Adama Kaczmarka, płk Jana Hernika i płk Krzysztofa Jędrzejaka z aktualnym kierownictwem COSSW i Zarządem Koła Terenowego KZEiR SW oraz zaproszonymi gośćmi.Tradycyjne noworoczne spotkanie emerytów i rencistów SW z kierownictwem COSS poprowadził…
Czytaj dalej

Rady Osiedlowe w Łodzi

Zachęcamy Koleżanki i Kolegów do udziału w pracach Rad Osiedlowych na terenie m. Łodzi. Osoby zainteresowane winny w terminie do 17.02.2019 r. zgłaszać swoje kandydatury pod nr. tel. 784-624-744 lub e-mailem: rskowronski@poczta.onet.pl podając imię i nazwisko, nr telefonu i wskazanie, do której Rady Osiedla będą kandydować. info/Biuro ZG