ul. Smutna 21, 91-729 Łódź
42 675 02 80
kzeirsw@sw.gov.pl

Wyróżnienia

Krajowy związek emerytów i rencistów służby więziennej