ul. Smutna 21, 91-729 Łódź
42 675 02 80
kzeirsw@sw.gov.pl

Kategoria: Bez kategorii

Krajowy związek emerytów i rencistów służby więziennej

Posiedzenie Zarządu Głównego

W dniu 11. stycznia 2023 roku odbyło się on-line posiedzenie Zarządu Głównego. Przyjęte na posiedzeniu uchwały są dostępne na stronie Związku (do pobrania/uchwały). Jednocześnie zostaną one przesłane pocztą do wszystkich Przewodniczących Kół Terenowych wraz ze szczegółowymi informacjami ze spotkania.

Biuro Emerytalne zmienia siedzibę

W związku z rozpoczęciem prac mających na celu zmianę rozkwaterowania osób zajmujących się obsługą emerytów i rencistów Służby Więziennej, informuję o możliwości wystąpienia problemów z uzyskaniem kontaktu telefonicznego. W związku z realizowaną przeprowadzką część telefonów jest chwilowo wyłączona z użytkowania.Zachęcamy Państwa do kontaktu mailowego lub listownego.Biorąc pod uwagę Państwa potrzeby dotyczące załatwienia istotnych spraw, przepraszamy za utrudnienia, które mogą potrwać do końca roku (informacja umieszczona…
Czytaj dalej

Wesołych Świąt

Niech pod świąteczną choinką znajdzie się radość, szczęście, życzliwość, wzajemne zrozumienie i spełnienie marzeń w Nowym 2023 Roku.

Kolejne Porozumienie o współpracy

Miło nam poinformować, iż efektem lipcowego spotkania w Krakowie jest podpisanie trójstronnego porozumienia o współpracy z rzeszowskim ośrodkiem akademickim. Tym samym do naszego konsorcjum naukowo-badawczego, w którego skład wchodzi Krajowy Związek Emerytów i Rencistów SW, Stowarzyszenie Oficerów Więziennictwa, Akademia Ignatianum w Krakowie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, firma Mentor S.A. oraz IL-PROJEKT, dołączył Uniwersytet Rzeszowski. Przed nami…
Czytaj dalej

Ubezpieczenia MENTOR

Pragniemy przypomnieć o funkcjonujących od wielu lat programach ubezpieczeń dla emerytowanych funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Służby Więziennej, stosowna informacja znajduje się w zakładce Do pobrania > Inne oraz w linku poniżej:

Informacja o czternastce

Informuję, że w Dz. U. pod poz. 1358 została opublikowana ustawa z dnia 26 maja 2022 r. o kolejnym w 2022 roku dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów. Dodatkowe roczne świadczenie będzie przyznawane w wysokości najniższej emerytury, która w tym roku wynosi 1334,88 zł brutto. Świadczenie zostało zwolnione z podatku. Od świadczenia zostanie…
Czytaj dalej

Zmiana ustawy o podatku dochodowym

Informuję, że z dniem 1 lipca 2022 roku wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r.o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1265) dotyczące m.in. zmiany skali podatkowej. Nowelizacja ustawy przewiduje obniżenie stawki procentowej podatku w pierwszym przedziale skali, z 17% do 12%,…
Czytaj dalej

Nowe władze FSSM RP

W dniach 25-27 maja br. obradował IV Kongres FSSM RP, na którym wybrano nowe władze i przyjęto uchwałę programową na kolejną kadencję. Przewodniczącym został Piotr Iwat ze Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Straży Granicznej. W skład władz z naszego stowarzyszenia weszli: Bogdan Komorowski jako wiceprzewodniczący Zarządu i Leszek Szczepanowski jako członek Zarządu zaś w skład Komisji…
Czytaj dalej

Informacja BE SW

Informujemy, że w dniu 28 kwietnia 2022 roku zostały przekazane operatorowi pocztowemu przesyłki skierowane do świadczeniobiorców Biura Emerytalnego zawierające decyzje waloryzacyjne oraz o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym w 2022 roku.W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi tzw. czternastej emerytury informujemy, że z doniesień medialnych wiadomym jest, że w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej trwają prace koncepcyjne i analityczne mające…
Czytaj dalej

1 % podatku

Informujemy, że jest możliwość przekazania odpisu 1% podatku na konto Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP – KRS 0000342738 Przewodniczący ZG ppłk w st. spocz. Janusz Kwiecień