ul. Smutna 21, 91-729 Łódź
42 675 02 80
kzeirsw@sw.gov.pl

Kategoria: Bez kategorii

Krajowy związek emerytów i rencistów służby więziennej

IV edycja RetroC@fe rozpoczęta

 Ruszyła czwarta edycja projektu edukacyjnego Akademia RetroC@fe, realizowanego w Uniwersytecie Ignatianum w Krakowie, którego beneficjentami są emerytowani więziennicy zrzeszeni w Krajowym Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej, reprezentujący koła terenowe z całej Polski. 17. października br. słuchacze Akademii rozpoczęli nowy rok akademicki 2023/2024. Wykład inauguracyjny pt. Społeczno-kulturowe wyobrażenia o dzieciństwie w retrospekcji i współcześnie wygłosiła dr…
Czytaj dalej

Decyzja KRS

W dniu 19 października 2023 r. wpłynęło postanowienie z Krajowego Rejestru Sądowego o zatwierdzeniu zmian w Statucie Związku, przyjętych na VI Krajowym Zjeździe Delegatów KZEiR SW. Jednocześnie Sąd wydał zaświadczenie o dokonaniu wpisu KZEiR SW do Rejestru Stowarzyszeń. Tekst jednolity Statutu znajduje się na naszej stronie.

Nasz Senator

Miło nam poinformować, że w wyborach w dniu 15 października br. Senatorem RP został płk SW w st. spocz. Grzegorz Federowicz – kandydat z Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Trzecia Droga. Gratulujemy!

Rozpoczynamy IV edycję RetroC@fe

Poniżej program wykładu inauguracyjnego:

Zróbmy coś więcej dla siebie i innych

Zarząd Główny informuję, że w ramach współpracy ze środowiskiem akademickim Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie, w październiku br. rozpoczynamy IV edycję Akademii RetroC@fe. Zapraszamy do udziału w interesujących spotkaniach on-line raz w miesiącu, które prowadzone są przez wykładowców różnych uczelni. Wykorzystujmy czas na emeryturze do rozwijania swoich zainteresowań, poszerzania wiedzy, możliwości kontaktów z innymi oraz wymiany…
Czytaj dalej

Współpracujemy ze środowiskiem akademickim

Zapraszamy do zapoznania się ze slajdami w poniższym wpisie

Stanowisko ZG KZEiR SW w sprawie wyborów

Na posiedzeniu w dniu 5.09.2023 r. Zarząd Główny przyjął stanowisko w sprawie wyborów parlamentarnych: DEKALOG WYBORCZY KZEiR SW I. Głosuj tak, by Twój głos był dobrym wyborem dla wszystkich funkcjonariuszy służb mundurowych. II. Głosuj zgodnie ze swoją wiedzą o tych, na których oddasz swój głos. III. Udział w wyborach jest obowiązkiem obywatelskim; namów do niego…
Czytaj dalej

Służba Więzienna – oficjalny przekaz a skrywana rzeczywistość

Pod takim tytułem w dniu 17 maja 2023 roku, w jednej z sal Sejmu RP, dzięki patronatowi posła Platformy Obywatelskiej Arkadiuszowi Myrcha – odbyła się Konferencja, której celem było przedstawienie między innymi aktualnej sytuacji w Służbie Więziennej. W Konferencji udział, poza wymienionym Arkadiuszem Myrchą udział wzięli przedstawiciele Sejmu RP w osobach: Katarzyna Piekarska (Inicjatywa Polska),…
Czytaj dalej

VI Zjazd Delegatów

W dniach 15 – 16 maja br. odbył się VI Krajowy Zjazd Delegatów Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej, na którym wybrano nowe władze i podjęto stosowne uchwały. Informacje i materiały zjazdowe zostaną przesłane do wszystkich Kół Terenowych. Uchwały umieszczone zostaną na stronie internetowej w linku “do pobrania”. Jednolity tekst Statutu i innych dokumentów,…
Czytaj dalej

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI

Ze smutkiem informujemy, że w wieku 84 lat odszedł z naszych szeregów st. sierż. sztab. Jan Włodarczyk, współzałożyciel naszego Związku. Przez wiele lat pełnił funkcję Przewodniczącego Koła Terenowego w Wejherowie, będąc równocześnie członkiem Zarządu Głównego, a po przyjeździe do Łodzi zaangażował się w pracę Koła Terenowego przy Areszcie Śledczym. Wyróżniony odznaką „Zasłużony dla Związku” I,…
Czytaj dalej