ul. Smutna 21, 91-729 Łódź
42 675 02 80
kzeirsw@sw.gov.pl

Kontakt

KRAJOWY ZWIĄZEK EMERYTÓW I RENCISTÓW SŁUŻBY WIĘZIENNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI

Adres, ul. Smutna 21, 91-729 Łódź
Adres e-mail: kzeirsw@sw.gov.pl
Adres strony internetowej – www.kzeirsw.pl
TELEFON – 42 675 02 80

Numer KRS 0000201360
NIP 7262222998
REGON 47168965000000

Wykaz członków Zarządu Głównego

Janusz Kwiecień – przewodniczący – Łódź
Leszek Ciuła – wiceprzewodniczący – Kraków
Krzysztof Bryndza – wiceprzewodniczący – Łupków
Witold Gonerski – wiceprzewodniczący – Nysa
Bogdan Komorowski – wiceprzewodniczący – Żytkowice
Paweł Wierzch – sekretarz – Łódź
Grażyna Podkulińska – skarbnik – Łódź
Barbara Brzezicha – członek – Wrocław
Zdzisław Brzostowski – członek – Kamińsk
Janina Ciesielska – członek – Bytom
Jan Kępczyński – członek – Płock
Jerzy Kosz – członek – Łupków
Henryk Łukowski – członek – Białystok
Hubert Meronk – członek – Olsztyn
Zbigniew Poraziński – członek – Koszalin
Marian Radomski – członek – Lublin
Leszek Szczepanowski – członek – Radom
Jerzy Tębłowski – członek – Nowogard
Elżbieta Waśkowska – członek – Bydgoszcz

Wykaz członków Głównej Komisji Rewizyjnej

Janusz Owczarzak – przewodniczący – Wronki
Piotr Wilczyński – wiceprzewodniczący – Sieradz
Irena Nowicka – członek – Olsztyn
Adam Kosela – członek – Dębica
Lucyna Kowalewska – członek – Warszawa
Artur Kiełbowicz – członek -Tarnów
Bogdan Mentlewiak – członek – Łódź

Konfiguracja : adrian.lesner[at]sw.gov.pl