ul. Smutna 21, 91-729 Łódź
42 675 02 80
kzeirsw@sw.gov.pl

Kontakt

KRAJOWY ZWIĄZEK EMERYTÓW I RENCISTÓW SŁUŻBY WIĘZIENNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI

Adres, ul. Smutna 21, 91-729 Łódź
Adres e-mail: kzeirsw@sw.gov.pl
Adres strony internetowej – www.kzeirsw.pl
TELEFON – 42 675 02 80

Numer KRS 0000201360
NIP 7262222998
REGON 47168965000000

Wykaz członków Zarządu Głównego

Janusz Kwiecień – przewodniczący – Łódź
Krzysztof Bryndza – wiceprzewodniczący – Łupków
Grzegorz Gdula – wiceprzewodniczący – Łódź
Bogdan Komorowski – wiceprzewodniczący – Żytkowice
Leszek Szczepanowski – wiceprzewodniczący – Radom
Iwona Szyszło – sekretarz – Bydgoszcz
Grażyna Podkulińska – skarbnik – Łódź
Janina Ciesielska – członek – Bytom
Leszek Ciuła – członek – Kraków
Witold Gonerski – członek – Nysa
Jan Kępczyński – członek – Płock
Jerzy Kosz – członek – Łupków
Ryszard Kowalczyk – członek – Czarne
Lucyna Kowalewska – członek – Warszawa
Marian Radomski – członek – Lublin
Elżbieta Waśkowska – członek – Bydgoszcz
Piotr Wilczyński – członek – Sieradz

Wykaz członków Głównej Komisji Rewizyjnej

Irena Nowicka – przewodnicząca – Olsztyn
Krzysztof Piwowski – wiceprzewodniczący – Nowogard
Dariusz Leszczyński – sekretarz – Jelenia Góra
Barbara Brzezicha – członek – Wrocław
Artur Kiełbowicz – członek – Tarnów
Adam Kosela – członek – Dębica
Kazimiera Wilk – członek – Opole

Konfiguracja : adrian.lesner[at]sw.gov.pl