ul. Smutna 21, 91-729 Łódź
42 675 02 80
kzeirsw@sw.gov.pl

Ostatnie pożegnanie

“Umarłych wieczność dotąd trwa,

dokąd pamięcią im się płaci”

W. Szymborska
  • kpt. JERZY BORKOWSKI
  • płk JAN SZCZEPANOWSKI
  • st. chor. EDWARD KAŁDOŃSKI
  • por. ZDZISŁAW GOŁOS
  • mjr KRZYSZTOF JACKOWSKI
  • mł. chor. HENRYK ŁUKOWSKI
  • st. sierż. sztab. JAN WŁODARCZYK