ul. Smutna 21, 91-729 Łódź
42 675 02 80
kzeirsw@sw.gov.pl

1 % podatku

1 % podatku

Informujemy, że jest możliwość przekazania odpisu 1% podatku na konto Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP – KRS 0000342738

Przewodniczący ZG

ppłk w st. spocz. Janusz Kwiecień