ul. Smutna 21, 91-729 Łódź
42 675 02 80
kzeirsw@sw.gov.pl

1% podatku

1% podatku

Na stronie Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych znajduje się apel Przewodniczącego Zarządu o wsparcie finansowe w postaci 1% podatku dochodowego za 2020 rok na rzecz Federacji. Połowa zebranych w ten sposób funduszy zostanie przeznaczona na wsparcie potrzebujących emerytów/rencistów, wskazanych przez członków Federacji.

Więcej na stronie: www.fssm.pl