ul. Smutna 21, 91-729 Łódź
42 675 02 80
kzeirsw@sw.gov.pl

125 lat Zakładu Karnego we Wronkach

125 lat Zakładu Karnego we Wronkach

W czwartek 16 maja 2019 roku w Muzeum Zamku Górków w Szamotułach odbyła się sesja naukowa pt. “Zakład Karny we Wronkach. Historia i teraźniejszość.” Z ramienia Koła Terenowego KZEiR SW w sesji uczestniczyli zaproszeni przez Dyrektora ZK: Janusz Owczarzak oraz pod nieobecność przewodniczącego Koła, wiceprzewodniczący Koła Terenowego Stanisław Hoffa. Sesję poprowadził mjr Michał Godlewski. Dr Felix Ackermann przedstawił referat pt. Więzienie celkowe na Lehrter Strasse jako wzór dla więzienia we Wronkach, natomiast dr Krystian Bedyński mówił o dziejach więzienia we Wronkach w okresie 1894-1956. Łukasz Przybyłka przedstawił miejsce wronieckiego więzienia w strukturze organizacyjnej więziennictwa lat 1945-1956, a Grzegorz Barczykowski z IPN ukazał charakterystykę więźniów wronieckich okresu stalinowskiego. Po dyskusji, zebrani obejrzeli prezentację współczesnej infrastruktury oraz działalności Zakładu Karnego we Wronkach i wysłuchali komentarza dyrektora ZK płk. Artura Koczerby.