ul. Smutna 21, 91-729 Łódź
42 675 02 80
kzeirsw@sw.gov.pl

Inauguracja RetroC@fe

Inauguracja RetroC@fe

23.11.br. odbyła się inauguracja roku akademickiego 2022/2023. Wykład inauguracyjny „Piotr Skarga SJ o mądrości i jej wrogach w życiu publicznym” wygłosił Jego Magnificencja Ojciec Rektor prof. AIK dr hab. Tomasz Homa SJ. W zajęciach uczestniczyła bardzo liczna grupa naszych kolegów z różnych kół terenowych z całej Polski.

Doszły nas wieści, że sam wykładowca, jak i zaproszeni goście władz uczelni byli mile zaskoczeni panującą atmosferą oraz udziałem słuchaczy w dyskusji.