ul. Smutna 21, 91-729 Łódź
42 675 02 80
kzeirsw@sw.gov.pl

Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Miło nam poinformować, że w dniach 23-24 maja b.r. w murach Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. BARWY I ODCIENIE ŻYCIA – OSOBISTE, EDUKACYJNE, SPOŁECZNE I KULTUROWE PRZESTRZENIE CODZIENNOŚCI, której współorganizatorami jest Krajowy Związek Emerytów i Rencistów Służby Więziennej.

W centrum zainteresowań znajdą się antropologiczne, społeczne i kulturowe kwestie związane z przestrzeniami życia codziennego współczesnego człowieka. Przedmiotem dyskusji będą zagadnienia związane z emocjami, przeżyciami, doświadczeniami, tożsamościami społecznymi, przemianami kulturowymi czy dobrostanem psychicznym współczesnego człowieka. Uczestnicy wspólnie poszukiwać będą nowych ścieżek, sposobów opisania i wyjaśniania rzeczywistości społecznej. W dobie przemian technologicznych, komunikacyjnych, międzykulturowych, globalizacyjnych ogarnięcie wielości zjawisk, zdarzeń i procesów możliwe jest dzięki obserwacji praktyk ludzi, którzy w codziennej praxis realizują społeczne reguły i adaptują rozwiązania do sposobów rozumienia własnego życia i funkcjonowania na co dzień.

Do udziału w obradach zaproszeni zostali przedstawicieli różnych dyscyplin i środowisk, w tym nasze środowisko – emerytowanych funkcjonariuszy SW. Jesteśmy nie tylko współorganizatorami, ale i aktywnymi uczestnikami, przedstawiciele kilku kół terenowych KZEIRSW zabiorą głos w ramach obrad sekcji, jak również zaprezentują się podczas organizowanej sesji plakatowej. O wydarzeniu będziemy informować na bieżąco na naszej stronie internetowej i na profilu na Facebook’u.

Link do strony konferencji:

https://ignatianum.edu.pl/miedzynarodowa-konferencja-naukowa-barwy-i-odcienie-zycia-osobiste-edukacyjne-spoleczne-i-kulturowe-przestrzenie-codziennosci