ul. Smutna 21, 91-729 Łódź
42 675 02 80
kzeirsw@sw.gov.pl

Pożegnanie Jerzego Borkowskiego

Pożegnanie Jerzego Borkowskiego

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że odszedł od nas kpt. JERZY BORKOWSKI, wieloletni Przewodniczący Koła Terenowego przy Zakładzie Karnym w Iławie. Ceniony organizator, życzliwy człowiek zaangażowany w działaniu na rzecz innych. Delegat na III i IV Krajowy Zjazd Delegatów, powołany na Doradcę Zarządu Głównego w 2013 roku, wyróżniony brązową (2007), srebrną (2015), złotą (2018) Odznaką „Zasłużony dla Związku”. Otrzymał również najwyższe wyróżnienie – „GRATIA SENIORUM” (2015). Członek Rady Seniorów Okręgu Olsztyńskiego.

            Jurku to niesprawiedliwe, że Ci najlepsi, mając jeszcze tyle planów, tak szybko odchodzą.

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI!