ul. Smutna 21, 91-729 Łódź
42 675 02 80
kzeirsw@sw.gov.pl

Raport pokonferencyjny

Raport pokonferencyjny

Spotkanie Przewodniczących kół terenowych w czasie Konferencji w Toporni umożliwiło, poprzez badanie ankietowe, ustalenie sytuacji panującej w kołach. Sporządzono raport, zawierający m.in. informacje o współpracy z jednostkami macierzystymi, sytuacji spowodowanej pandemią, organizacji imprez, uczestnictwie w nowych formach aktywności, wykorzystaniu funduszu socjalnego jak również propozycje działań na najbliższą przyszłość.

Materiały do pobrania znajdują się w zakładce Do pobrania/Inne.