ul. Smutna 21, 91-729 Łódź
42 675 02 80
kzeirsw@sw.gov.pl

Zebrania ogólne

Zebrania ogólne

Uprzejmie proszę Przewodniczących Kół Terenowych o informowanie koordynatorów lub wiceprzewodniczących odpowiedzialnych za dany okręg o zebraniach ogólnych, w których wskazane jest, by uczestniczyli.

Przewodniczący ZG
Janusz Kwiecień