ul. Smutna 21, 91-729 Łódź
42 675 02 80
kzeirsw@sw.gov.pl

Krajowy związek emerytów i rencistów służby więziennej

RetroC@fe trzecia edycja

Z przyjemnością informujemy, iż 23. listopada b.r. (środa) rusza kolejna – trzecia – edycja projektu edukacyjnego Akademia RetroC@fe, którego beneficjentami są emerytowani funkcjonariusze należący do naszego Związku. Projekt to jedna z głównych inicjatyw Międzysektorowego Partnerstwa “Panoptikum” i część programu wdrożeniowego, którego częścią i głównymi odbiorcami są nasi emeryci i renciści zrzeszeni w kołach terenowych w…
Czytaj dalej

Pożegnanie Henryka Łukowskiego

Pełni żalu informujemy, że w dniu 15.11. br. zmarł nasz kolega Henryk Łukowski. Mł. chor. Henryk Łukowski był wieloletnim przewodniczącym Koła Terenowego przy Areszcie Śledczym w Białymstoku oraz członkiem Zarządu Głównego dwóch kadencji. Wyróżniony III stopniami odznak „Zasłużony dla Związku”, a także najwyższym wyróżnieniem „Gratia Seniorum”. Człowiek pełen życiowego optymizmu o ogromnej pogodzie ducha. Henryku…
Czytaj dalej

Kolejne Porozumienie o współpracy

Miło nam poinformować, iż efektem lipcowego spotkania w Krakowie jest podpisanie trójstronnego porozumienia o współpracy z rzeszowskim ośrodkiem akademickim. Tym samym do naszego konsorcjum naukowo-badawczego, w którego skład wchodzi Krajowy Związek Emerytów i Rencistów SW, Stowarzyszenie Oficerów Więziennictwa, Akademia Ignatianum w Krakowie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, firma Mentor S.A. oraz IL-PROJEKT, dołączył Uniwersytet Rzeszowski. Przed nami…
Czytaj dalej

RetroC@fe

Miło nam poinformować, że za słuchaczami Akademii RetroC@fe ukończony z sukcesem kolejny rok akademicki 2021/2022. Cieszy nas niezmiernie aktywność naszych Emerytów z kół terenowych z całego kraju. Udział członków KZEIRSW w projektach edukacyjnych to kluczowy element budujący kapitał społeczny naszego środowiska. Przekłada się nie tylko na nasze relacje (pozwala na bieżący kontakt pomimo odległości, wymianę…
Czytaj dalej

Ubezpieczenia MENTOR

Pragniemy przypomnieć o funkcjonujących od wielu lat programach ubezpieczeń dla emerytowanych funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Służby Więziennej, stosowna informacja znajduje się w zakładce Do pobrania > Inne oraz w linku poniżej:

Informacja o czternastce

Informuję, że w Dz. U. pod poz. 1358 została opublikowana ustawa z dnia 26 maja 2022 r. o kolejnym w 2022 roku dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów. Dodatkowe roczne świadczenie będzie przyznawane w wysokości najniższej emerytury, która w tym roku wynosi 1334,88 zł brutto. Świadczenie zostało zwolnione z podatku. Od świadczenia zostanie…
Czytaj dalej

Zmiana ustawy o podatku dochodowym

Informuję, że z dniem 1 lipca 2022 roku wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r.o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1265) dotyczące m.in. zmiany skali podatkowej. Nowelizacja ustawy przewiduje obniżenie stawki procentowej podatku w pierwszym przedziale skali, z 17% do 12%,…
Czytaj dalej

Nowe władze FSSM RP

W dniach 25-27 maja br. obradował IV Kongres FSSM RP, na którym wybrano nowe władze i przyjęto uchwałę programową na kolejną kadencję. Przewodniczącym został Piotr Iwat ze Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Straży Granicznej. W skład władz z naszego stowarzyszenia weszli: Bogdan Komorowski jako wiceprzewodniczący Zarządu i Leszek Szczepanowski jako członek Zarządu zaś w skład Komisji…
Czytaj dalej

Informacja BE SW

Informujemy, że w dniu 28 kwietnia 2022 roku zostały przekazane operatorowi pocztowemu przesyłki skierowane do świadczeniobiorców Biura Emerytalnego zawierające decyzje waloryzacyjne oraz o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym w 2022 roku.W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi tzw. czternastej emerytury informujemy, że z doniesień medialnych wiadomym jest, że w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej trwają prace koncepcyjne i analityczne mające…
Czytaj dalej

Życzenia Wielkanocne

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, pełnych nadziei i miłości. Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół oraz Wesołego Alleluja życzy w imieniu Zarządu Głównego przewodniczący Janusz Kwiecień.