ul. Smutna 21, 91-729 Łódź
42 675 02 80
kzeirsw@sw.gov.pl

Krajowy związek emerytów i rencistów służby więziennej

Inauguracja Roku Akademickiego 2021/2022

Rozpoczynamy kolejny rok akademicki. Pierwszy wykład Człowiek dojrzały a cyfrowe technologie wygłosił dr Mirosław Zientarski. Zapraszamy wszystkich do udziału w zajęciach. Chętni mogą zgłaszać się do Biura ZG (tel. 42 675-02-80)             Przed nami kolejny wykład 18.01.2022 r. godz. 18:00. Jednocześnie polecamy kolejny artykuł dr Magdaleny Urlińskiej-Berens Towarzyszenie w dobie pandemii Covid-19 a aktywność społeczna…
Czytaj dalej

Polski Ład 2022 – opodatkowanie

Do najistotniejszych zmian wprowadzonych w drodze ustawy z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2021 r, poz. 2105) można zaliczyć: 1. podwyższenie kwoty wolnej od podatku dochodowego od osób fizycznych do 30 000…
Czytaj dalej

Życzenia Świąteczne

Z okazji Świat Bożego Narodzenia dla wszystkich Emerytów i Rencistów Służby Więziennej najserdeczniejsze życzenia radości w życiu codziennym, rodzinnego ciepła przy Wigilijnym Stole, spokoju i pomyślności, a w Nowym 2022 Roku zdrowia i szczęścia. W imieniu Zarządu Głównego KZEIRSW składa przewodniczący Janusz Kwiecień

Odpowiedź BE SW na zapytanie

Poniżej zamieszczamy odpowiedź BE SW na zapytanie dotyczące zasad ustalenia prawa oraz wysokości emerytury dla funkcjonariusza zwolnionego ze Służby Więziennej.

Raport pokonferencyjny

Spotkanie Przewodniczących kół terenowych w czasie Konferencji w Toporni umożliwiło, poprzez badanie ankietowe, ustalenie sytuacji panującej w kołach. Sporządzono raport, zawierający m.in. informacje o współpracy z jednostkami macierzystymi, sytuacji spowodowanej pandemią, organizacji imprez, uczestnictwie w nowych formach aktywności, wykorzystaniu funduszu socjalnego jak również propozycje działań na najbliższą przyszłość. Materiały do pobrania znajdują się w zakładce…
Czytaj dalej

Piszą o nas

W czasopiśmie Resocjalizacja Polska Nr 21/2021 ukazał się artykuł Mity, prawdy i postprawdy – poprawki do portretu funkcjonariusza Służby Więziennej autorstwa Magdaleny Urlińskiej – Berens i Marii Marty Urlińskiej. Czasopismo Resocjalizacja Polska jest jedynym w Polsce naukowym wolnym forum wymiany refleksji teoretycznej oraz doświadczeń z zakresu problematyki resocjalizacji. Informuje o najnowszych pracach w tym zakresie,…
Czytaj dalej

I Konferencja Przewodniczących Kół Terenowych

W dniach 5-7. października br. w Toporni k/ Przysuchej odbyła się I Konferencja Przewodniczących Kół Terenowych KZEIRSW, w której wzięli udział przedstawiciele kół terenowych z całej Polski. Celem spotkania była wymiana doświadczeń i dobrych praktyk, jak również wyznaczenie celów, określenie strategii i omówienie kierunków działań Związku. W trakcie obrad sformułowane zostały plany na najbliższą przyszłość,…
Czytaj dalej

Uroczystości nadania Sztandaru

„Biorąc go do rąk, całując jego skraj, staję się częścią całości. Będę go chronił, będę go strzegł – nasza to chwila !”   4. października 2021 r. odbyła się uroczystość nadania Sztandaru Krajowemu Związkowi Emerytów i Rencistów SW. W tym ważnym dla nas dniu byli obecni przedstawiciele kół terenowych z całej Polski oraz zaproszeni goście,…
Czytaj dalej

Zakończenie roku akademickiego 2020/2021

Zachęcamy do zapoznania się z listem oraz filmem od dr Magdaleny Urlińskiej-Berens (AIK) z okazji zakończenia roku akademickiego w RetroC@fe

Info BE SW

Informacja w sprawie dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnegowypłaconego przez dwa organy emerytalno-rentowe W związku z zakończeniem procesu wysyłki decyzji o ustaleniu wysokości i wypłacie dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego w 2021 roku przypominam o uprawnieniu wynikającym z przepisu art. 3 ustawy z dnia 9 stycznia 2020 roku o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów (Dz.…
Czytaj dalej