ul. Smutna 21, 91-729 Łódź
42 675 02 80
kzeirsw@sw.gov.pl

Konferencja naukowa w Krakowie

Konferencja naukowa w Krakowie

W dniach 23 – 24 maja br. przedstawiciele KZEiR SW: H. Dzikowska – KT przy ZK w Iławie, R. Kowalczyk – KT przy ZK w Czarnem i M. Radomski – KT przy AŚ Lublin uczestniczyli w Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Barwy i odcienie życia – osobiste, edukacyjne, społeczne i kulturowe przestrzenie codzienności” w Uniwersytecie Ignatianum w Krakowie

Z naszej strony wygłoszono 3 referaty: „Życie musi mieć sens – przestrzenie edukacyjnych doświadczeń dojrzałego ucznia”, „ Aktywność społeczna więzienników i jej rola w budowaniu kapitału społecznego na przykładzie działań koła terenowego w Czarnem”, „Czas wolny emerytowanego więziennika jako przestrzeń (w) codzienności”. Zaznaczyliśmy również swój udział w sesji posterowej i wystawie fotograficznej J. Kosza (KT przy ZK Łupków).

Zaprezentowane wypowiedzi wzbudziły duże zainteresowanie środowiska akademickiego, a w spotkaniach kuluarowych zadawano nam mnóstwo dodatkowych pytań. Wypowiedź H. Dzikowskiej zakończyła się owacją na stojąco, co ponoć na uczelni nie zdarza się często.

Nasz udział w Konferencji to okazja do ukazania aktywności emerytowanych więzienników w lokalnych środowiskach, to wyjście na zewnątrz, dające innym możliwości poznania naszej grupy zawodowej.

Przewodniczący Związku w swoim wystąpieniu, zaproponował zorganizowanie przy współudziale Uniwersytetu Ignatianum sympozjum, poświęconego zagadnieniom związanym z przestrzeniami życia codziennego emerytowanych funkcjonariuszy służb mundurowych.