ul. Smutna 21, 91-729 Łódź
42 675 02 80
kzeirsw@sw.gov.pl

Spotkanie w “Cezecie”

Spotkanie w “Cezecie”

W dniu 21 maja br. odbyło się spotkanie robocze Przewodniczącego ZG z przedstawicielami strony służbowej CZSW. W spotkaniu uczestniczyli: Dyrektor Generalny SW płk dr Andrzej Pecka, Dyrektor BKiS CZSW płk Grzegorz Bajda wraz ze specjalistą Biura odpowiedzialnym za sprawy socjalne, Dyrektor BE SW płk Szymon Zandrowicz i kierownik działu Biura p. mgr Joanna Siemieńczuk oraz Dyrektor Biura Prawnego p. mgr Michał Zoń.

Omówiono istotne zagadnienia, dotyczące współpracy między biurami a Związkiem i ustalono realizację zadań na najbliższy okres. Szczegółowe informacje ze spotkania przesłano wszystkim Przewodniczącym Kół Terenowych do wiadomości.