ul. Smutna 21, 91-729 Łódź
42 675 02 80
kzeirsw@sw.gov.pl

Krajowy związek emerytów i rencistów służby więziennej

Raport pokonferencyjny

Spotkanie Przewodniczących kół terenowych w czasie Konferencji w Toporni umożliwiło, poprzez badanie ankietowe, ustalenie sytuacji panującej w kołach. Sporządzono raport, zawierający m.in. informacje o współpracy z jednostkami macierzystymi, sytuacji spowodowanej pandemią, organizacji imprez, uczestnictwie w nowych formach aktywności, wykorzystaniu funduszu socjalnego jak również propozycje działań na najbliższą przyszłość. Materiały do pobrania znajdują się w zakładce…
Czytaj dalej

Piszą o nas

W czasopiśmie Resocjalizacja Polska Nr 21/2021 ukazał się artykuł Mity, prawdy i postprawdy – poprawki do portretu funkcjonariusza Służby Więziennej autorstwa Magdaleny Urlińskiej – Berens i Marii Marty Urlińskiej. Czasopismo Resocjalizacja Polska jest jedynym w Polsce naukowym wolnym forum wymiany refleksji teoretycznej oraz doświadczeń z zakresu problematyki resocjalizacji. Informuje o najnowszych pracach w tym zakresie,…
Czytaj dalej

I Konferencja Przewodniczących Kół Terenowych

W dniach 5-7. października br. w Toporni k/ Przysuchej odbyła się I Konferencja Przewodniczących Kół Terenowych KZEIRSW, w której wzięli udział przedstawiciele kół terenowych z całej Polski. Celem spotkania była wymiana doświadczeń i dobrych praktyk, jak również wyznaczenie celów, określenie strategii i omówienie kierunków działań Związku. W trakcie obrad sformułowane zostały plany na najbliższą przyszłość,…
Czytaj dalej

Uroczystości nadania Sztandaru

„Biorąc go do rąk, całując jego skraj, staję się częścią całości. Będę go chronił, będę go strzegł – nasza to chwila !”   4. października 2021 r. odbyła się uroczystość nadania Sztandaru Krajowemu Związkowi Emerytów i Rencistów SW. W tym ważnym dla nas dniu byli obecni przedstawiciele kół terenowych z całej Polski oraz zaproszeni goście,…
Czytaj dalej

Zakończenie roku akademickiego 2020/2021

Zachęcamy do zapoznania się z listem oraz filmem od dr Magdaleny Urlińskiej-Berens (AIK) z okazji zakończenia roku akademickiego w RetroC@fe

Info BE SW

Informacja w sprawie dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnegowypłaconego przez dwa organy emerytalno-rentowe W związku z zakończeniem procesu wysyłki decyzji o ustaleniu wysokości i wypłacie dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego w 2021 roku przypominam o uprawnieniu wynikającym z przepisu art. 3 ustawy z dnia 9 stycznia 2020 roku o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów (Dz.…
Czytaj dalej

Przełamać marazm – aktywni inaczej

Wielkimi krokami zbliża się koniec pierwszego semestru roku akademickiego 2020/2021 AKADEMII RetroC@fe. Pozostały nam jeszcze dwa spotkania w dniach 30.05. i 6.06.2021. Niezmiernie cieszy wysoka frekwencja, ale przede wszystkim aktywność i zaangażowanie studentów – seniorów, którzy regularnie biorą udział w spotkaniach. Chętnie dzielą się swoim doświadczeniem i refleksjami. Atmosfera zawsze jest niezwykle twórcza i inspirująca.…
Czytaj dalej

Info z BE SW

Informuję, że w dniu 20 maja 2021 roku na rachunki bankowe jednostek organizacyjnych więziennictwa zostaną przekazane środki tytułem odpisu na Fundusz Socjalny Emerytów i Rencistów Służby Więziennej oraz członków ich rodzin Główny Księgowy Biura Emerytalnego Służby Więziennej Załącznik do tej informacji – o osobach uprawnionych do korzystania z FS EiR SW – zostanie w najbliższym czasie…
Czytaj dalej

Informacja z BE SW

Informujemy, że Biuro Emerytalne Służby Więziennej  29 kwietnia br. rozpoczęło wysyłkę decyzji o waloryzacji świadczeń oraz o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym w 2021 roku. W tym roku, ze względu na fakt, że omawiane dokumenty będą wysyłane łącznie, ich ekspedycja realizowana będzie sukcesywnie. W związku z opisaną zmianą sposobu organizacji wysyłki korespondencja zostanie doręczona odbiorcom w różnym czasie. Biorąc po uwagę powyższe a także utrudnienia związane…
Czytaj dalej

13 i 14 emerytura/renta w 2021 r.

Informacja w sprawie dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów w 2021 roku. Ustawa o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów określa warunki nabycia przez osoby uprawnione prawa do corocznego dodatkowego świadczenia pieniężnego, zwanego potocznie trzynastą emeryturą, w wysokości najniższej emerytury, obowiązującej od 1 marca danego roku (w 2021 roku jest to…
Czytaj dalej