ul. Smutna 21, 91-729 Łódź
42 675 02 80
kzeirsw@sw.gov.pl

Krajowy związek emerytów i rencistów służby więziennej

Pożegnanie Zdzisława Gołosa i Krzysztofa Jackowskiego

Ze smutkiem informujemy, że z naszego grona odeszli Zdzisław Gołos i Krzysztof Jackowski. Por. Zdzisław Gołos był członkiem grupy inicjatywnej, powołującej Krajowy Związek Emerytów i Rencistów SW. W latach 1998 – 2010 pełnił funkcję przewodniczącego Koła Terenowego przy ZK w Nysie. W latach 1998 – 2003 członek Głównej Komisji Rewizyjnej, a w latach 2003 –…
Czytaj dalej

Biuro Zarządu Głównego pracuje zdalnie

Z uwagi na sytuację epidemiczną, zgodnie z decyzją MZ od dnia 23.01.2022 r. do odwołania Biuro Zarządu Głównego przechodzi na pracę zdalną. Bieżący kontakt z pracownikami Biura pod prywatnymi numerami telefonów, podanymi Przewodniczącym KT w piśmie Nr 22/2021 z dnia 23.03.2021 r.

List Otwarty do Premiera Morawieckiego

Na stronie www.fssm.pl znajduje się List Otwarty Wiceprzewodniczącego ZarząduFederacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP Henryka Budzyńskiegoskierowany do Prezesa Rady Ministrów Pana Mateusza Morawieckiego wsprawie nieprofesjonalnego przygotowania przepisu “Nowego Ładu”  https://www.fssm.pl/list-otwarty-do-premiera-morawieckiego

Spotkanie Federacji ZZ SM

W dniu 12 stycznia 2022 r. w siedzibie KG PSP w Warszawie odbyło się posiedzenie Prezydium Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych w składzie: – Krzysztof Oleksak – Przewodniczący Federacji ZZSM, Przewodniczący ZK ZZS „Florian”; – Rafał Jankowski – Przewodniczący ZG NSZZ Policjantów; – Marcin Kolasa – Przewodniczący ZG NSZZ FSG; – Czesław Tuła – Przewodniczący…
Czytaj dalej

Inauguracja Roku Akademickiego 2021/2022

Rozpoczynamy kolejny rok akademicki. Pierwszy wykład Człowiek dojrzały a cyfrowe technologie wygłosił dr Mirosław Zientarski. Zapraszamy wszystkich do udziału w zajęciach. Chętni mogą zgłaszać się do Biura ZG (tel. 42 675-02-80)             Przed nami kolejny wykład 18.01.2022 r. godz. 18:00. Jednocześnie polecamy kolejny artykuł dr Magdaleny Urlińskiej-Berens Towarzyszenie w dobie pandemii Covid-19 a aktywność społeczna…
Czytaj dalej

Polski Ład 2022 – opodatkowanie

Do najistotniejszych zmian wprowadzonych w drodze ustawy z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2021 r, poz. 2105) można zaliczyć: 1. podwyższenie kwoty wolnej od podatku dochodowego od osób fizycznych do 30 000…
Czytaj dalej

Życzenia Świąteczne

Z okazji Świat Bożego Narodzenia dla wszystkich Emerytów i Rencistów Służby Więziennej najserdeczniejsze życzenia radości w życiu codziennym, rodzinnego ciepła przy Wigilijnym Stole, spokoju i pomyślności, a w Nowym 2022 Roku zdrowia i szczęścia. W imieniu Zarządu Głównego KZEIRSW składa przewodniczący Janusz Kwiecień

Odpowiedź BE SW na zapytanie

Poniżej zamieszczamy odpowiedź BE SW na zapytanie dotyczące zasad ustalenia prawa oraz wysokości emerytury dla funkcjonariusza zwolnionego ze Służby Więziennej.

Raport pokonferencyjny

Spotkanie Przewodniczących kół terenowych w czasie Konferencji w Toporni umożliwiło, poprzez badanie ankietowe, ustalenie sytuacji panującej w kołach. Sporządzono raport, zawierający m.in. informacje o współpracy z jednostkami macierzystymi, sytuacji spowodowanej pandemią, organizacji imprez, uczestnictwie w nowych formach aktywności, wykorzystaniu funduszu socjalnego jak również propozycje działań na najbliższą przyszłość. Materiały do pobrania znajdują się w zakładce…
Czytaj dalej

Piszą o nas

W czasopiśmie Resocjalizacja Polska Nr 21/2021 ukazał się artykuł Mity, prawdy i postprawdy – poprawki do portretu funkcjonariusza Służby Więziennej autorstwa Magdaleny Urlińskiej – Berens i Marii Marty Urlińskiej. Czasopismo Resocjalizacja Polska jest jedynym w Polsce naukowym wolnym forum wymiany refleksji teoretycznej oraz doświadczeń z zakresu problematyki resocjalizacji. Informuje o najnowszych pracach w tym zakresie,…
Czytaj dalej