ul. Smutna 21, 91-729 Łódź
42 675 02 80
kzeirsw@sw.gov.pl

Delegacja KZEiR SW u Dyrektora Generalnego

Delegacja KZEiR SW u Dyrektora Generalnego

19 marca 2024 roku odbyło się spotkanie delegacji KZEiR SW z Dyrektorem Generalnym SW płk. dr. Andrzejem Pecką. Było ono wynikiem zaproszenia ze strony nowego Szefa Służby. Nasz Związek reprezentowali: Przewodniczący Zarządu Głównego Janusz Kwiecień, wiceprzewodniczący – Bogdan Komorowski i Leszek Szczepanowski oraz Grzegorz Domaszewicz. Nasi przedstawiciele przybliżyli Dyrektorowi historię powstania Związku, zakres działalności prac kół terenowych a także innych istotnych podejmowanych działań. Wiele z nich wzbudziło zainteresowanie ze strony Dyrektora Generalnego, który zapewnił, iż aktualnie możemy liczyć na współpracę między stroną służbową, a KZEiR SW, reprezentującym całe środowisko emerytowanych więzienników. W wielu aspektach spotkaliśmy się ze zrozumieniem przedstawianych przez nas problemów. Pozytywnym zaskoczeniem była zadeklarowana przez Dyrektora Generalnego chęć współpracy. Fakt przyjęcia naszej delegacji i atmosfera spotkania było miłą odmianą po okresie braku zainteresowania naszą działalnością na przestrzeni ostatnich kilku lat. Delegacja przekazała Dyrektorowi Generalnemu zaproszenie na posiedzenie ZG i aktywu Związku w kwietniu br. oraz złożyła na Jego ręce zaproszenia dla Dyrektora BE SW i Dyrektora BKiS CZSW.