ul. Smutna 21, 91-729 Łódź
42 675 02 80
kzeirsw@sw.gov.pl

Spotkanie z Wojewodą.

Spotkanie z Wojewodą.

W dniu 5. lutego br. Przewodniczący Związku Janusz Kwiecień oraz przedstawiciele kół terenowych KZEiR SW działających przy jednostkach penitencjarnych na terenie Łodzi, złożyli wizytę w Urzędzie Wojewódzkim.
W trakcie spotkania z Wicewojewodą Łódzkim Grzegorzem Majewskim przedstawiliśmy nasz Związek, jego dotychczasową działalność i osiągnięcia, jak również przykłady podejmowanych inicjatyw przez koła nie tylko łódzkie. Omówiono także możliwe kierunki współpracy i wzajemnych relacji z władzami województwa, z położeniem akcentu na ich rozszerzanie, a także aktywizację emerytów służb mundurowych.