ul. Smutna 21, 91-729 Łódź
42 675 02 80
kzeirsw@sw.gov.pl

Do Siego Roku 2024 !

Do Siego Roku 2024 !

Szczęśliwego Nowego Roku, dużo zdrowia, pomyślności oraz szerszego otwarcia współdziałania, dającego nadzieję na zrozumienie i współpracę nowego Kierownictwa Służby Więziennej ze środowiskiem emerytowanych więzienników.

życzy Zarząd Główny