ul. Smutna 21, 91-729 Łódź
42 675 02 80
kzeirsw@sw.gov.pl

IV edycja RetroC@fe rozpoczęta

IV edycja RetroC@fe rozpoczęta

 Ruszyła czwarta edycja projektu edukacyjnego Akademia RetroC@fe, realizowanego w Uniwersytecie Ignatianum w Krakowie, którego beneficjentami są emerytowani więziennicy zrzeszeni w Krajowym Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej, reprezentujący koła terenowe z całej Polski. 17. października br. słuchacze Akademii rozpoczęli nowy rok akademicki 2023/2024. Wykład inauguracyjny pt. Społeczno-kulturowe wyobrażenia o dzieciństwie w retrospekcji i współcześnie wygłosiła dr hab. Anna Józefowicz, prof. UwB z zaprzyjaźnionego białostockiego ośrodka akademickiego. Spotkaniu towarzyszyła ożywiona debata poświęcona kulturowym reprezentacjom dzieciństwa, jak również namysł nad nowym paradygmatem myślenia o dziecku i dzieciństwie. W spotkaniu inauguracyjnym wzięła udział także kadra akademicka współpracująca na co dzień z KZEIRSW, Dyrektor Centrum Kształcenia, Innowacji i Transferu Wiedzy UIK ks. dr Jarosław Charchuła, SJ, dr hab. Maria Marta Urlińska i dr Magdalena Urlińska-Berens oraz przedstawiciele rzeszowskiego ośrodka naukowego: Prodziekan Kolegium Nauk Społecznych Uniwersytetu Rzeszowskiego dr Waldemar Lib, Kierownik Zakładu Edukacji Nauczycieli dr hab. Wojciech Walat, prof. UR oraz dr inż. Tomasz Warzocha, z którym 7.lipca 2022 r. podpisane zostało porozumienie o współpracy z UIK i KZEIRSW. Kolejne spotkanie zaplanowane zostało na 7.listopada br. Serdecznie zapraszamy nowe osoby do dołączenia do grona Słuchaczy Akademii RetroC@fe.