ul. Smutna 21, 91-729 Łódź
42 675 02 80
kzeirsw@sw.gov.pl

Apel Generałów

Apel Generałów

Na stronie Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych znajduje się Apel Generałów i Admirałów Rzeczpospolitej Polskiej, podpisany przez 74 Generałów Wojska Polskiego, 63 Generałów Policji, 34 Generałów Państwowej Straży Pożarnej, 7 Generałów Biura Ochrony Rządu, 10 Generałów Służb Specjalnych, 16 Generałów i Admirałów Straży Granicznej oraz 6 Generałów Służby Więziennej, wyrażający niepokój związany z rozwojem aktualnej sytuacji w Kraju.