ul. Smutna 21, 91-729 Łódź
42 675 02 80
kzeirsw@sw.gov.pl

Pożegnanie Jana Szczepanowskiego

Pożegnanie Jana Szczepanowskiego

W wieku 96 lat odszedł na wieczną wartę płk JAN SZCZEPANOWSKI – człowiek o wielkim sercu, ogromnej kulturze osobistej, szacunku do Służby i wiedzy zawodowej, przekazywanej kolejnym pokoleniom funkcjonariuszy.


Służbę rozpoczynał w 1948 roku jako strażnik zaś odszedł na zaopatrzenie emerytalne w 1986 roku, będąc wieloletnim szefem Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim (1974) i i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (1984), a także wyróżniony wszystkimi odznaczeniami resortowymi.


Był członkiem grupy inicjatywnej, powołującej do istnienia Krajowy Związek Emerytów i Rencistów Służby Więziennej. W latach 1998 – 2003 pełnił funkcję członka Zarządu Głównego. W uznaniu dla Jego działalności wyróżniony Odznaką „Zasłużony dla Związku” I, II, III stopnia. W 2013 roku na IV Krajowym Zjeździe Delegatów otrzymał Dyplom „Gratia Seniorum” z nadaniem tytułu Członka Honorowego Związku.


Wraz z Jego odejściem zamknęła się kolejna karta historii więziennictwa. Natomiast pozostaniesz Janku na zawsze we wspomnieniach tych wszystkich, którzy mieli szczęście Cię poznać i mieć prawo nazywania się Twoimi Przyjaciółmi.
CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI!