ul. Smutna 21, 91-729 Łódź
42 675 02 80
kzeirsw@sw.gov.pl

Wybieramy Prezydenta

Wybieramy Prezydenta

Bardzo proszę wszystkich emerytów i rencistów naszej Służby o udział w II turze wyborów Prezydenta RP, przestrzegając konsekwentnie procedur związanych z epidemią COVID-19. Każdy głos Państwa ma istotne znaczenie – nic o nas bez nas!

Nasz Apel zawarty jest w nie tracącym aktualności DEKALOGU WYBORCZYM z 4. października 2019 roku.

Na stronie internetowej FSSM RP znajduje się Apel Wyborczy Przewodniczącego FSSM RP.

Janusz Kwiecień
Przewodniczący ZG