ul. Smutna 21, 91-729 Łódź
42 675 02 80
kzeirsw@sw.gov.pl

Apel Wyborczy

Apel Wyborczy

W dniu 26 maja odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego. Nasz Kraj już od 15 lat jest w strukturach unijnych. Dzięki temu korzystamy z Jej funduszy, które pozwoliły na zrobienie skoku cywilizacyjnego. Staliśmy się członkiem wielkiej rodziny narodów Europy – jej integralną częścią. Jako byli funkcjonariusze państwowi tym bardziej mamy obowiązek udziału w tych wyborach. Przytłaczająca większość Polaków chce być w Unii, korzystać z dobrodziejstw swobody podróżowania, możliwości wyboru – bycia członkami cywilizacji łacińskiej, do której weszliśmy w 966 roku.
Apeluję do wszystkich członków Związku – weźcie udział w tych wyborach, głosując zgodnie ze swoim sumieniem. Namawiajcie do udziału swoje rodziny i znajomych!
To jest nasz obywatelski obowiązek!

W imieniu ZG KZEiR SW
Przewodniczący
ppłk w st. spocz. Janusz Kwiecień