ul. Smutna 21, 91-729 Łódź
42 675 02 80
kzeirsw@sw.gov.pl

Spotkanie w Płocku

Spotkanie w Płocku

Dnia 24.05.br. odbyło się coroczne spotkanie emerytów i rencistów z ZK w Płocku. Na zaproszenie Zarządu Koła uczestniczyli w nim pracownicy Biura ZG. W czasie spotkania przedstawiono sprawozdanie z rocznej działalności, wyniki kontroli rewizyjnej oraz omówiono istotne problemy i zamierzenia pracy Koła.
Pracownicy Biura przekazali informacje na temat kierunków prac Związku w zakresie współpracy z Uczelniami, dokonali prezentacji publikacji „Pejzaże (nie)codzienności …”, mówiąc o przygotowaniach do następnej książki – prosząc jednocześnie o nadsyłanie materiałów pomocnych w jej tworzeniu. Omówiono także udział naszych emerytów w konferencjach naukowych, prezentujących m.in. działalność naszego Związku i przygotowań (jako współorganizator) konferencji jesienią 2019 roku.
W rozmowach indywidualnych udzielano odpowiedzi na wiele pytań, związanych z działaniami stowarzyszenia.
Gratulujemy stworzenia wspaniałej atmosfery!

inf/Biuro ZG