ul. Smutna 21, 91-729 Łódź
42 675 02 80
kzeirsw@sw.gov.pl

Biuro Zarządu Głównego pracuje zdalnie

Biuro Zarządu Głównego pracuje zdalnie

Z uwagi na sytuację epidemiczną, zgodnie z decyzją MZ od dnia 23.01.2022 r. do odwołania Biuro Zarządu Głównego przechodzi na pracę zdalną. Bieżący kontakt z pracownikami Biura pod prywatnymi numerami telefonów, podanymi Przewodniczącym KT w piśmie Nr 22/2021 z dnia 23.03.2021 r.