ul. Smutna 21, 91-729 Łódź
42 675 02 80
kzeirsw@sw.gov.pl

Pożegnanie Zdzisława Gołosa i Krzysztofa Jackowskiego

Pożegnanie Zdzisława Gołosa i Krzysztofa Jackowskiego

Ze smutkiem informujemy, że z naszego grona odeszli Zdzisław Gołos i Krzysztof Jackowski.

Por. Zdzisław Gołos był członkiem grupy inicjatywnej, powołującej Krajowy Związek Emerytów i Rencistów SW. W latach 1998 – 2010 pełnił funkcję przewodniczącego Koła Terenowego przy ZK w Nysie. W latach 1998 – 2003 członek Głównej Komisji Rewizyjnej, a w latach 2003 – 2013 członek Zarządu Głównego.

Mjr Krzysztof Jackowski długoletni przewodniczący Koła Terenowego przy Centralnym Ośrodku Szkolenia SW (2008 – 2022), członek Zarządu Głównego w latach 2013 – 2018, a w latach 2018 – 2022 doradca Zarządu Głównego. Wyróżniony Gratia Seniorum w 2016 r.

Żegnamy Kolegów, którzy zapisali się w historii Związku jako zaangażowani i oddani naszemu środowisku. Zawsze byli tymi, na których można było liczyć w trudnych chwilach.

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI !