ul. Smutna 21, 91-729 Łódź
42 675 02 80
kzeirsw@sw.gov.pl

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI

Ze smutkiem informujemy, że w wieku 84 lat odszedł z naszych szeregów st. sierż. sztab. Jan Włodarczyk, współzałożyciel naszego Związku. Przez wiele lat pełnił funkcję Przewodniczącego Koła Terenowego w Wejherowie, będąc równocześnie członkiem Zarządu Głównego, a po przyjeździe do Łodzi zaangażował się w pracę Koła Terenowego przy Areszcie Śledczym. Wyróżniony odznaką „Zasłużony dla Związku” I, II, III stopnia oraz Gratia Seniorum z nadaniem tytułu Członka Honorowego Związku.
Wspaniały człowiek, zaangażowany od początku w działalność naszego stowarzyszenia.


CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI!