ul. Smutna 21, 91-729 Łódź
42 675 02 80
kzeirsw@sw.gov.pl

VI Zjazd Delegatów

VI Zjazd Delegatów

W dniach 15 – 16 maja br. odbył się VI Krajowy Zjazd Delegatów Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej, na którym wybrano nowe władze i podjęto stosowne uchwały. Informacje i materiały zjazdowe zostaną przesłane do wszystkich Kół Terenowych. Uchwały umieszczone zostaną na stronie internetowej w linku “do pobrania”. Jednolity tekst Statutu i innych dokumentów, po zmianach dokonanych przez Zjazd, będzie dostępny po wydaniu Postanowienia przez Sąd Rejestrowy.