ul. Smutna 21, 91-729 Łódź
42 675 02 80
kzeirsw@sw.gov.pl

I Konferencja Przewodniczących Kół Terenowych

I Konferencja Przewodniczących Kół Terenowych

W dniach 5-7. października br. w Toporni k/ Przysuchej odbyła się I Konferencja Przewodniczących Kół Terenowych KZEIRSW, w której wzięli udział przedstawiciele kół terenowych z całej Polski. Celem spotkania była wymiana doświadczeń i dobrych praktyk, jak również wyznaczenie celów, określenie strategii i omówienie kierunków działań Związku. W trakcie obrad sformułowane zostały plany na najbliższą przyszłość, omówione zostały kwestie i problemy poszczególnych kół terenowych, formy współpracy z przedstawicielami struktur związkowych i z jednostkami macierzystymi. Efektem kilkudniowych prac Komisji Problemowych było dokonanie analizy i wypracowanie wstępnej diagnozy dotyczącej działalności kół terenowych na terenie całego kraju. Towarzyszącym wydarzeniem zaplanowanym w ramach I Konferencji była wystawa prac Jerzego Kosza (koło terenowe Łupków) pt. “Pejzaże mojej (nie)codzienności”. Dodatkowo przygotowana została sesja plakatowa, na której zaprezentowane zostały podjęte przez KZEIRSW dotychczas inicjatywy. Poniżej załączamy fotorelację z wydarzenia, jednocześnie dziękując uczestnikom za owocną współpracę w ramach I Konferencji Przewodniczących Kół Terenowych KZEIRSW.