ul. Smutna 21, 91-729 Łódź
42 675 02 80
kzeirsw@sw.gov.pl

Uroczystości nadania Sztandaru

Uroczystości nadania Sztandaru

Biorąc go do rąk,

całując jego skraj,

staję się częścią całości.

Będę go chronił,

będę go strzegł –

nasza to chwila !”

 

4. października 2021 r. odbyła się uroczystość nadania Sztandaru Krajowemu Związkowi Emerytów i Rencistów SW. W tym ważnym dla nas dniu byli obecni przedstawiciele kół terenowych z całej Polski oraz zaproszeni goście, m.in. posłowie Hanna Gil-Piątek oraz Andrzej Rozenek, generałowie Jan Pyrcak i Jacek Włodarski, płk w st. spocz. Grzegorz Domaszewicz, przedstawiciel CZSW płk Dariusz Siara, reprezentujący FSSM płk w st. spocz. Henryk Budzyński, dziekan Wydziału Pedagogicznego Akademii Ignatianum w Krakowie ks. dr Krzysztof Biel SJ oraz wicedyrektor Instytutu Nauk o Wychowaniu ks. dr Jarosław Charchuła SJ, reprezentanci kadry naukowej Akademii Ignatianum w Krakowie prof. AIK dr hab. Maria Marta Urlińska oraz dr Magdalena Urlińska-Berens, przedstawiciel NSZZFIPW st. chor. Jarosław Górski, reprezentujący AŚ w Łodzi mjr Marcin Patora, reprezentanci SOW mjr w st. spocz. Grzegorz Gdula i mjr w st. spocz. Grzegorz Robak, przedstawiciele firmy Mentor S.A. dyrektor Katarzyna Dorosz oraz specjalista Magdalena Roubo. Poczet wystawiło koło terenowe przy AŚ w Łodzi, w składzie: ppor. w st. spocz. Jerzy Urbański, st. sierż. sztab. w st. spocz. Dariusz Snowacki, st. sierż. sztab. w st. spocz. Marek Kuna oraz kpt w st. spocz. Jacek Śląski. Mistrzem ceremonii był Leszek Szczepanowski z koła terenowego w Radomiu. Pierwszy gwóźdź pamiątkowy wbił w drzewiec płk w st. spocz. Hubert Meronk z koła terenowego AŚ w Olsztynie. Ufundowane gwoździe w imieniu fundatorów wbili: Bogdan Komorowski (ZK Żytkowice), gen. Jan Pyrcak, gen. Jacek Włodarski (gwóźdź generalski), mjr w st. spocz. Grzegorz Robak (SOW), płk w st. spocz. Henryk Budzyński (FSSMRP), mjr w st. spocz. Grzegorz Gdula (gwóźdź komendantów OSSW), Katarzyna Dorosz (Mentor S.A.), płk w st. spocz. Grzegorz Domaszewicz, Elżbieta Waśkowska (AŚ Bydgoszcz), Ryszard Kowalczyk (ZK Czarne), Mirosław Zawada (ZK Kamińsk), Marian Radomski (AŚ Lublin), Paweł Wierzch (AŚ Łódź), Zenon Florczyk (AŚ Poznań), Mirosław Rogoś (AŚ Radom), Krystyna Bąk (ZK Wadowice), Bogdan Długołęcki (AŚ Białołęka), Bohdan Lachowski (ZK1 Wrocław), Wiesław Domagała (ZK2 Wrocław), Zbigniew Żurniewicz (OZ Braniewo), Irena Nowacka (AŚ Olsztyn) i Jerzy Tębłowski (ZK Nowogard). Wszystkim przybyłym na naszą Uroczystość składamy serdeczne podziękowania za obecność w tym ważnym dla Nas dniu.