ul. Smutna 21, 91-729 Łódź
42 675 02 80
kzeirsw@sw.gov.pl

Inauguracja Roku Akademickiego 2021/2022

Inauguracja Roku Akademickiego 2021/2022

Rozpoczynamy kolejny rok akademicki. Pierwszy wykład Człowiek dojrzały a cyfrowe technologie wygłosił dr Mirosław Zientarski. Zapraszamy wszystkich do udziału w zajęciach. Chętni mogą zgłaszać się do Biura ZG (tel. 42 675-02-80)

            Przed nami kolejny wykład 18.01.2022 r. godz. 18:00.

Jednocześnie polecamy kolejny artykuł dr Magdaleny Urlińskiej-Berens Towarzyszenie w dobie pandemii Covid-19 a aktywność społeczna i edukacyjna emerytowanych funkcjonariuszy Służby Więziennej, który ukazał się w Horyzontach Wychowania str. 107-118.