ul. Smutna 21, 91-729 Łódź
42 675 02 80
kzeirsw@sw.gov.pl

Polski Ład 2022 – opodatkowanie

Polski Ład 2022 – opodatkowanie

Do najistotniejszych zmian wprowadzonych w drodze ustawy z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2021 r, poz. 2105) można zaliczyć:

1. podwyższenie kwoty wolnej od podatku dochodowego od osób fizycznych do 30 000 zł, co powoduje, że kwota obniżająca podatek, w pierwszym przedziale skali podatkowej, wynosi 5.100 zł rocznie tj. 425 zł miesięcznie

2. podwyższenie do 120 000 zł kwoty, po której przekroczeniu ma zastosowanie stawka podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 32%. Przychody roczne do wysokości 120 000 zł są opodatkowane stawką 17%

3. rozszerzenie katalogu zwolnień od podatku dochodowego od osób fizycznych o określone przychody, w tym o przychody podatnika, który przeniósł miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przychody podatnika, który w roku podatkowym w stosunku do co najmniej czworga dzieci wykonywał władzę rodzicielską, pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało, lub sprawował funkcję rodziny zastępczej oraz przychody otrzymane przez podatnika po ukończeniu 60. roku życia w przypadku kobiety i 65. roku życia w przypadku mężczyzny, który mimo nabycia uprawnień emerytalno-rentowych nie korzysta z nich

4. braku możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku. W konsekwencji tej zmiany świadczeniobiorca w całości będzie opłacał z własnych środków kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne tj. 9% podstawy naliczenia składki.

5. wprowadzenie tak zwanej ulgi dla klasy średniej. WAŻNE ulga dla klasy średniej ma zastosowanie wyłącznie do dochodów osiąganych przez osoby zatrudnione na umowę o pracę i  przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą i rozliczających się na zasadach ogólnych (według skali podatkowej). Z ulgi nie skorzystają emeryci uzyskujący przychody z tytułu emerytury

6. zastąpienie prawa podatnika będącego osobą samotnie wychowującą dziecko (dzieci) do wspólnego opodatkowania się z dzieckiem możliwością odliczenia od podatku przez taką osobę kwoty 1500 zł. Oświadczenie o wspólnym opodatkowaniu, zamieszczone na naszej stronie internetowej, zostało odpowiednio zmienione.

Przykłady rozliczenia

Do 31 grudnia 2021 roku dla kwoty brutto świadczenia 2500 zł

2500,00 x 17% = 425,00

Kwota zmniejszająca podatek 43,76 zł

425,00 – 43,76 = 381,24

 Składka zdrowotna wynosi 9%

2500 x 9% = 225,00

 (7,75% jest finansowana z zaliczki na podatek dochodowy, 1,25% świadczeniobiorca finansuje z własnych środków)

7,75% – 193,75

1,25% – 31,25

381,24 – 193,75 = 187,99 zaliczka na podatek dochodowy po zaokrągleniu wynosi 188,00

Świadczenie netto wynosi:

2500,00 – 188,00 (zaliczka na podatek) – 225,00 (składka na ubezpieczenie zdrowotne) = 2087,00

Od 1 stycznia 2022 roku

2500,00 x 17% = 425,00

Miesięczna kwota zmniejszająca podatek wynosi 425,00 zł

Zaliczka na podatek dochodowy w miesiącu wynosi:

425,00 – 425,00 = 0,00 zł

Składka na ubezpieczenie zdrowotne (9%) wynosi:

2500,00 x 9% = 225,00

Świadczenie netto wynosi:

2500,00 – 0,00 – 225,00 = 2275,00

Ile miesięcznie zyskuje świadczeniobiorca?

2275,00 – 2087,00 = 188,00

Do 31 grudnia 2021 roku dla kwoty brutto świadczenia 4900 zł

4900,00 x 17% = 833,00

Kwota zmniejszająca podatek 43,76 zł

833,00 – 43,76 = 789,24

 Składka zdrowotna wynosi 9%

4900 x 9% = 441,00

 (7,75% jest finansowana z zaliczki na podatek dochodowy, 1,25% świadczeniobiorca finansuje z własnych środków)

7,75% – 379,75

1,25% – 61,25

 789,24 – 379,75 = 409,49 zaliczka na podatek dochodowy po zaokrągleniu wynosi 409,00

Świadczenie netto wynosi:

4900,00 – 409,00 (zaliczka na podatek) – 441,00 (składka na ubezpieczenie zdrowotne) = 4050,00

Od 1 stycznia 2022 roku

4900,00 x 17% = 833,00

Miesięczna kwota zmniejszająca podatek wynosi 425,00 zł

Zaliczka na podatek dochodowy w miesiącu wynosi:

833,00 – 425,00 = 408,00 zł

Składka na ubezpieczenie zdrowotne (9%) wynosi:

4900,00 x 9% = 441,00

Świadczenie netto:

4900,00 – 408,00 – 441,00 = 4051,00

 Ile miesięcznie zyskuje świadczeniobiorca?

4051,00 – 4050,00 = 1,00

Infolinia – Polski Ład 2022

Podatnicy chcący zasięgnąć informacji na temat zmian podatkowych Polskiego Ładu, mogą dzwonić na nowo uruchomiony numer telefonu 22 765 64 64.

Infolinia będzie czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.