ul. Smutna 21, 91-729 Łódź
42 675 02 80
kzeirsw@sw.gov.pl

Info z BE SW

Info z BE SW

Informuję, że w dniu 20 maja 2021 roku na rachunki bankowe jednostek organizacyjnych więziennictwa zostaną przekazane środki tytułem odpisu na Fundusz Socjalny Emerytów i Rencistów Służby Więziennej oraz członków ich rodzin

Główny Księgowy Biura Emerytalnego Służby Więziennej

Załącznik do tej informacji – o osobach uprawnionych do korzystania z FS EiR SW – zostanie w najbliższym czasie przesłany do Przewodniczących Kół Terenowych Związku.