ul. Smutna 21, 91-729 Łódź
42 675 02 80
kzeirsw@sw.gov.pl

Informacja z BE SW

Informacja z BE SW

Informujemy, że Biuro Emerytalne Służby Więziennej  29 kwietnia br. rozpoczęło wysyłkę decyzji o waloryzacji świadczeń oraz o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym w 2021 roku.

W tym roku, ze względu na fakt, że omawiane dokumenty będą wysyłane łącznie, ich ekspedycja realizowana będzie sukcesywnie.

W związku z opisaną zmianą sposobu organizacji wysyłki korespondencja zostanie doręczona odbiorcom w różnym czasie.

Biorąc po uwagę powyższe a także utrudnienia związane z sytuacją pandemiczną, zwracamy się z prośbą o cierpliwość i wyrozumiałość. 

Główny Księgowy Biura Emerytalnego Służby Więziennej