ul. Smutna 21, 91-729 Łódź
42 675 02 80
kzeirsw@sw.gov.pl

Informacja o czternastce

Informacja o czternastce

Informuję, że w Dz. U. pod poz. 1358 została opublikowana ustawa z dnia 26 maja 2022 r. o kolejnym w 2022 roku dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów. Dodatkowe roczne świadczenie będzie przyznawane w wysokości najniższej emerytury, która w tym roku wynosi 1334,88 zł brutto. Świadczenie zostało zwolnione z podatku. Od świadczenia zostanie naliczona tylko składka na ubezpieczenie zdrowotne (9%) czyli kwota netto świadczenia wynosić będzie 1217,98 zł. Świadczenie w wysokości najniższej emerytury otrzymają emeryci i renciści, których wysokość świadczeń nie przekracza 2900 zł brutto. Jeżeli kwota czternastej emerytury będzie niższa niż 50 zł, świadczenie nie będzie przyznawane. W ustawie zapisano bowiem, by kwota kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego wynosiła co najmniej 50 zł. Świadczenie będzie przysługiwać osobom, które nie miały zawieszonego prawa do świadczenia podstawowego na dzień 24 sierpnia br. Z kwoty kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego nie będzie dokonywanych potrąceń i egzekucji.Świadczeniobiorcy Biura Emerytalnego Służby Więziennej otrzymają czternastą emeryturę łącznie ze świadczeniem za miesiąc wrzesień 2022 roku.

Główny Księgowy Biura Emerytalnego Służby Więziennej