ul. Smutna 21, 91-729 Łódź
42 675 02 80
kzeirsw@sw.gov.pl

Zmiana ustawy o podatku dochodowym

Zmiana ustawy o podatku dochodowym

Informuję, że z dniem 1 lipca 2022 roku wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r.
o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1265) dotyczące m.in. zmiany skali podatkowej.

Nowelizacja ustawy przewiduje obniżenie stawki procentowej podatku w pierwszym przedziale skali, z 17% do 12%,

W związku z tym, że kwota wolna od podatku pozostanie na niezmienionym poziomie i nadal wynosić będzie 30.000 zł, to roczna i miesięczna kwota zmniejszająca podatek ulegnie obniżeniu do poziomu odpowiednio: 3.600 zł  i 300 zł (tj. 30.000*12%=3.600    3.600/12 mies. = 300). Obecnie kwoty te wynoszą odpowiednio: 5.100 zł i 425 zł.

Stawka procentowa podatku w drugim progu skali podatkowej tj. dla rocznego dochodu przewyższającego 120.000 zł nadal wynosić będzie 32%.

Nowa ustawa likwiduje również mechanizm tzw. „rolowania zaliczek”. Dotyczył on m.in. emerytów i rencistów, stosowany był dla dochodów od ok. 4 900 zł do 12 800 zł brutto, dzięki niemu (dla osób, które nie zyskiwały na reformie) zaliczki na podatek były zamrożone na poziomie zaliczek z 2021 r., a przez to nieadekwatne do wysokości, w której powinny być pobierane w związku z przepisami Polskiego Ładu.

Uchylenie mechanizmu odroczenia terminu poboru zaliczek, czyli ograniczania ich do wysokości z zeszłego roku, spowoduje, że w niektórych przypadkach zaliczki te wzrosną, co skutkować będzie niższymi świadczeniami netto przekazanymi świadczeniobiorcom.

Główny Księgowy Biura Emerytalnego Służby Więziennej