ul. Smutna 21, 91-729 Łódź
42 675 02 80
kzeirsw@sw.gov.pl

Nowe władze FSSM RP

Nowe władze FSSM RP

W dniach 25-27 maja br. obradował IV Kongres FSSM RP, na którym wybrano nowe władze i przyjęto uchwałę programową na kolejną kadencję. Przewodniczącym został Piotr Iwat ze Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Straży Granicznej. W skład władz z naszego stowarzyszenia weszli: Bogdan Komorowski jako wiceprzewodniczący Zarządu i Leszek Szczepanowski jako członek Zarządu zaś w skład Komisji Rewizyjnej: Lucyna Kowalewska jako wiceprzewodnicząca i Grzegorz Domaszewicz jako członek Komisji.

Pełna informacja z IV Kongresu znajduje się na stronie Federacji: www.fssm.pl