ul. Smutna 21, 91-729 Łódź
42 675 02 80
kzeirsw@sw.gov.pl

List Wyborczy FZZSM

List Wyborczy FZZSM

Na stronie NSZZFiPW: nszzfipw.org.pl znajduje się komunikat o posiedzeniu Rady Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych. W załączniku dołączono list FZZSM do komitetów wyborczych, z którego treścią można się zapoznać na w/w stronie. KZEiR SW w pełni popiera podjęte działania czynnych funkcjonariuszy służb mundurowych. Ustosunkowanie się poszczególnych komitetów wyborczych do zadanych w treści listu pytań – w części dotyczących również emerytów służb mundurowych – da także wskazania dla nas, które ugrupowania są warte naszych głosów.
Podpisał
Przewodniczący ZG KZEiR SW