ul. Smutna 21, 91-729 Łódź
42 675 02 80
kzeirsw@sw.gov.pl

Emeryci z Żytkowic

Emeryci z Żytkowic

W dniach 1-6 lipca 2019 r. 50-osobowa grupa emerytów i osób uprawnionych z Zakładu Karnego w Żytkowicach uczestniczyła w wycieczce na Podlasie i do Grodna. Bogaty program krajoznawczy, dobra pogoda kompetentni przewodnicy przyczynili się do poznania wielowyznaniowej społeczności kultury podlaskiej i białoruskiej, gdzie przeplatały się i przeplatają religie katolicka, prawosławna, muzułmańska i judaizm. Ciekawie i poznawczo spędzono czasu. Oprócz zwiedzania, był też czas na spotkania integracyjne. Uczestnicy byli zadowoleni z dobrze zagospodarowanego czasu i atrakcji programowych oraz krajoznawczych.

Info: Bogdan Komorowski
Foto: Zbigniew Dziak