ul. Smutna 21, 91-729 Łódź
42 675 02 80
kzeirsw@sw.gov.pl

Informacja prawna

Informacja prawna

Na stronie internetowej www.fssm.pl znajduje się informacja prawna, dotycząca możliwości i warunków zawieszenia pobierania naszego świadczenia emerytalnego lub rentowego na rzecz prawa do emerytury lub renty z ZUS.

inf. Biuro ZG