ul. Smutna 21, 91-729 Łódź
42 675 02 80
kzeirsw@sw.gov.pl

Nowe Rozporządzenie MS !

Nowe Rozporządzenie MS !

Dnia 10 grudnia 2018 r. ogłoszone zostało w Dzienniku Ustaw z 2018 roku poz. 2299 nowe Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Służby Więziennej oraz członków ich rodzin (wraz z wzorami wniosków).
Rozporządzenie obowiązuje od 25 grudnia 2018 r.

inf. Biuro ZG