ul. Smutna 21, 91-729 Łódź
42 675 02 80
kzeirsw@sw.gov.pl

Zwolnienie z opłat RTV

Zwolnienie z opłat RTV

W załączeniu przesyłam do rozpropagowania dokumenty dotyczące możliwości zwolnienia z opłat abonamentowych RTV. Procedura uzyskania zwolnienia jest łatwa i prosta. Trzeba na najbliższej placówce pocztowej Poczty Polskiej SA, legitymując się dowodem osobistym, złożyć oświadczenie /wzór
oświadczenia w załączeniu/ i kopię decyzji emerytalnej. To ważne, szczególnie dla koleżanek i kolegów którzy ukończyli 60 lat oraz mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym, ogłaszanego przez Prezesa GUS, czyli aktualnie kwoty 2023,60 złotych
brutto. Wysokość tej kwoty wynika z ostatniego komunikatu Prezesa GUS z 9 lutego 2017 roku. Wszystkie emerytury i Kolejny komunikat Prezesa GUS w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2017 roku będzie
opublikowany najprawdopodobniej 9 lutego 2018 roku, a zatem z dniem 1 marca 2018 kolejne osoby będą mogły skorzystać ze zwolnienia od opłat abonamentowych.
renty równe i niższe od kwoty 2023,60 złotych brutto kwalifikują do zwolnienia z opłat abonamentowych.
Z pozdrowieniami!

Prezes ZG SEiRP Antoni Duda