ul. Smutna 21, 91-729 Łódź
42 675 02 80
kzeirsw@sw.gov.pl

Pismo do Przewodniczących KT

Pismo do Przewodniczących KT

Łódź, 10 czerwca 2019 r.KZEiR – 94 /2019
Pani/Pan
Przewodnicząca/Przewodniczący
Koła Terenowego KZEiR SW
przy AŚ/ZK/OISW/OZ/COSSW
w ………………………………………….


W załączeniu przesyłam uchwały Zarządu Głównego, podjęte na posiedzeniu w maju br., dotyczące m.in. przyjęcia bilansu Związku za rok 2018, wprowadzenia nowego wyróżnienia dla osób spoza Związku, apelu w/s ufundowania sztandaru naszej organizacji, zmiany wysokości składek członkowskich i inne.
Zarząd Główny wyróżnił ponadto – na wnioski kół terenowych – odznakami „Zasłużony dla Związku” 37 osób. Odznaki otrzymali koleżanki i koledzy z kół terenowych przy: ZK Dubliny, COSSW w Kaliszu, AŚ Katowice, AŚ Lublin, ZK Nowogard, ZK Nysa, AŚ Poznań, AŚ Radom, OZ Szczytno i AŚ Wejherowo.
Jednocześnie w trakcie posiedzenia odbyło się spotkanie z Panią Dyrektor oraz Główną Księgową Biura Emerytalnego SW, na którym zostało omówione szereg spraw i zagadnień, w tym m.in. możliwości kontaktów emerytów i rencistów z Biurem Emerytalnym (zasygnalizowano trudności, jakie występowały w ostatnim okresie), omówiono także przepisy nowego rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23. 11. 2018 r. w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Służby Więziennej oraz członków ich rodzin (Dz.U. Z dnia 10. 12. 2018 r., poz. 2299). Przedstawiciele Biura Emerytalnego odpowiadali na szereg pytań. Ze strony Zarządu Głównego padła propozycja wydania przez Biuro Emerytalne, wraz z Biurem Kadr i Szkolenia CZSW wytycznych w tym zakresie, celem ujednolicenia procedur rozliczania wykorzystania środków finansowych z funduszu socjalnego. Niestety z BKiS CZSW nie było nikogo. Aktualna kwota funduszu przypadająca na jednego emeryta wynosi 182,96 zł.