ul. Smutna 21, 91-729 Łódź
42 675 02 80
kzeirsw@sw.gov.pl

Ubezpieczenie na Życie – MENTOR

Ubezpieczenie na Życie – MENTOR

Szanowni Państwo,

W związku z otrzymaną przez Zarząd Główny Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej informacją o podpisaniu umowy nowego grupowego programu ubezpieczeń na życie dla byłych funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej (Emeryt 5.0), chcielibyśmy przekazać Państwu istotne wskazówki .
Osoby, które dotychczas nie były ubezpieczone w ramach grupowego ubezpieczenia na życie PZU Życie SA dla byłych pracowników i funkcjonariuszy Służby Więziennej w aktualnym programie Emeryt SW 2012, mogą jeszcze przystąpić, przez czas jego obowiązywania. Nie mamy informacji dot. konkretnej daty zamknięcia programu Emeryt SW 2012, jednakże sugerujemy, aby potencjalnie zainteresowani ofertą, dopełnili formalności przystąpienia do 20 lipca 2019. Z oferty tej mogą skorzystać osoby, które nie ukończyły 69 roku życia (w programie można uczestniczyć do 70 roku życia) i są w stanie udokumentować, że będąc zatrudnione w jednostkach SW jako funkcjonariusze lub pracownicy SW były ubezpieczone w ramach PZU Życie SA. Dla osób, które przystąpią do programu, będą miały zastosowanie karencje – oznacza to, że przez czas karencji, nie będą wypłacane świadczenia :
– zgon naturalny – 6 miesięcy
– wystąpienie ciężkiej choroby – 90 dni
– operacje chirurgiczne – 180 dni
– leczenie szpitalne – 30 dni
Karencje nie dotyczą zdarzeń będących skutkiem nieszczęśliwych wypadków.
Prawdopodobne po wakacjach, program Emeryt SW 2012 zostanie zamknięty i zacznie obowiązywać nowy – Emeryt 5.0. Do programu Emeryt 5.0 będą mogły przystąpić tylko te osoby, które były objęte programem Emeryt SW 2012 (przystąpienie w pierwszym miesiącu – bez karencji, wszyscy zostaną poinformowani pisemnie przez Mentor SA o konieczności wybrania wariantu i spisania nowej deklaracji) oraz funkcjonariusze i pracownicy, którzy na bieżąco odchodzą z jednostek SW.